Dokumenty

Kalendár

Dnes je Sobota 24.oktobra 2020
Meniny má Kvetoslava
Zajtra bude mať Aurel

Oznamy

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

*Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom* *zobraziť výzvu č.1*[assets/vseobecne/subory/DOC231020-23102020133926.pdf] *zobraziť výzvu č. 2[assets/vseobecne/subory/DOC231020-23102020134405.pdf] * * *            
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Výstavba chodníka Selec      zobraziť dokument

Dohoda o odstúpení od Darovacej zmluvy  zobraziť dokument 

ZSE dodatok zobraziť dodatok 

Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej služby pripojenia do siete internet

Zmluva Obec Selec - Audítor SKAU 2013

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z inf. systému katastra nehnuteľností

Zmluva o dodávke a osadení zástavkového prístrešku

Zmluva Obec Selec - Audítor SKAU 2014

Zmluva č. 81401036 o poskytovaní služieb

Kolektívna zmluva na rok 2014

Zmluva o dielo - Obec Selec - Gaudeo n.o.

Dohoda - Obec Selec - ÚPSVaR

Zmluva o dielo - SEPOOS s.r.o. - Obec Selec

Mandátna zmluva - Obec Selec - VO SK, a.s.

Zmluva o dielo - SEPOOS s.r.o. - Obec Selec - II.

Zmluva o dielo - SEPOOS s.r.o. - Obec Selec

Kúpna zmluva - Obec Selec - Mgr.J. Meszároš a manž. Mgr. A. Meszárošová

Zmluva o vzájomných právach... - TVK a.s. -  Obec Selec

Zmluva o nájme...- TVK a.s. - Obec Selec

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Obec Selec - E-RAN Development s.r.o., príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5

Zámenná zmluva Obec Selec - Lesy Modr,  spol. s.r.o.

Dodatok č. 9 ku Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti  nakladania s odpadom - Marius Pedersen, a.s. -  Obec Selec

 Zmluva Obec Selec - Audítor SKAU 2015

Zmluva o dielo  Obec Selec - E-RAN Slovakia spol.  s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb, Obec Selec - Support & Consulting s.r.o.

 Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania Obec Selec - Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o.

Zmluva o dielo  Obec Selec - Gaudeo n.o.

Zmluva o dielo  Obec Selec - SEPOOS s.r.o.

Zmluva o dielo  Obec Selec - ASFA-KDK, s.r.o.

Zmluva o dielo Obec Selec - MINERÁL MMV, a.s.

Zmluva o grantovom účte  Obec Selec - Prima banka Slovensko, a.s.

 Zmluva o dielo Obec Selec - SEPOOS s.r.o.

Zmluva o dielo Peter Mahrík - Obec Selec

Zmluva o dielo VRTY s.r.o. - Obec Selec

Zmluva o spolupráci Obec Selec - Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb IN-PRO s.r.o. - Obec Selec

 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR PACK, a.s. - Obec Selec

 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príloha 1 príloha 2

 Obec Selec - Audítor SKAU 2016

 

 

 

 

 

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk