Dokumenty

Kalendár

Dnes je Pondelok 20.septembra 2021
Meniny má Luboslav/Luboslava
Zajtra bude mať Matúš

Oznamy

Výpis z uznesenia OZ 29.06.2021 - zámer predaja majetku obce Selec

*Výpis z uznesenia OZ 29.06.2021 - zámer predaja majetku obce Selec* *Uznesenie č. 16/2021 zo dňa 29.06.2021   zobraziť[assets/Dokumenty-obce/OZ/DOC070921-07092021112312.pdf]* *Uznesenie č. 17/2021 zo dňa 29.06.2021   zobraziť[assets/Dokumenty-obce/OZ/DOC070921-07092021112317.pdf]*
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Selec č.1

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Selec č. 1 zobraziť

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Selec zobraziť

Oznámenie o strategickom dokumente zobraziť

TEXTOVÁ ČASŤ:

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN- O Selec - Návrh - Záväzná časť

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN- O Selec - Návrh 

GRAFICKÁ ČASŤ:

- pôvodný ÚPN: 

02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania 

03 Ochrana prírody a tvorba krajiny a prvky ÚSES

04 Výkres verejného dopravného vybavenia

05A Výkres verejného technického vybavenia vodné hospodárstvo

05B Výkres verejného technického vybavenia zásobovanie energiami, telekomunikácie

06 Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

07 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

08 Výkres regulácie

- ZaD1 Náložky:

2 Komplexný výkres ZaD 1 ÚPN SELEC

3 Ochrana prírody a krajiny ZaD 1 ÚPN SELEC

4 Výkres verejného dopravného vybavenia ZaD 1 ÚPN SELEC

5A Výkres verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo ZaD 1 ÚPN SELEC

5B Výkres verejného technického vybavenia - zásobovanie energiami, telekomunikácie ZaD 1 ÚPN SELEC

6 Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely ZaD 1 ÚPN SELEC

7 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ZaD 1 ÚPN SELEC

8 Výkres regulácie ZaD 1 ÚPN SELEC
 

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk