Dokumenty

Kalendár

Dnes je Sobota 24.oktobra 2020
Meniny má Kvetoslava
Zajtra bude mať Aurel

Oznamy

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

*Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom* *zobraziť výzvu č.1*[assets/vseobecne/subory/DOC231020-23102020133926.pdf] *zobraziť výzvu č. 2[assets/vseobecne/subory/DOC231020-23102020134405.pdf] * * *            
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Selec č.1

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Selec č. 1 zobraziť

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Selec zobraziť

Oznámenie o strategickom dokumente zobraziť

TEXTOVÁ ČASŤ:

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN- O Selec - Návrh - Záväzná časť

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN- O Selec - Návrh 

GRAFICKÁ ČASŤ:

- pôvodný ÚPN: 

02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania 

03 Ochrana prírody a tvorba krajiny a prvky ÚSES

04 Výkres verejného dopravného vybavenia

05A Výkres verejného technického vybavenia vodné hospodárstvo

05B Výkres verejného technického vybavenia zásobovanie energiami, telekomunikácie

06 Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

07 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

08 Výkres regulácie

- ZaD1 Náložky:

2 Komplexný výkres ZaD 1 ÚPN SELEC

3 Ochrana prírody a krajiny ZaD 1 ÚPN SELEC

4 Výkres verejného dopravného vybavenia ZaD 1 ÚPN SELEC

5A Výkres verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo ZaD 1 ÚPN SELEC

5B Výkres verejného technického vybavenia - zásobovanie energiami, telekomunikácie ZaD 1 ÚPN SELEC

6 Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely ZaD 1 ÚPN SELEC

7 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ZaD 1 ÚPN SELEC

8 Výkres regulácie ZaD 1 ÚPN SELEC
 

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk