Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Územný plán Obce Selec - tvorba

Zmluva o dielo AŽ Projekt s.r.o. zobraziť zmluvu

Zmluva o dielo - Ing.Ing. arch. Peter Derevenec zobraziť zmluvu

Zmluva o dielo AŽ Projekt s.r.o. zobraziť zmluvu

Verejná vyhláška ÚPN  zobraziť dokument

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN zobraziť dokument

Oznámenie OÚ TN - OSZP zobraziť dokument

Verejná vyhláška - Zadanie  zobraziť dokument

Zadanie ÚPN zobraziť dokument

Rozsah hodnotenia zobraziť dokument

Verejné obstarávanie - ÚPN - etapa Koncept, Návrh zobraziť dokument

Krajinnoekologický plán obce Selec zobraziť dokument  - príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4

Prieskumy a rozbory zobraziť dokument  - príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 5, príloha 6, príloha 7

Zmluva o dielo zobraziť dokument

KONCEPT RIEŠENIA:

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA /vyvesená 22.09.2014/ zobraziť dokument

Okresný úrad Trenčín - odbor starostlivosti o žp

Odborný posudok pre vydanie záverečného stanoviska zobraziť dokument

Záverečné stanovisko zobraziť dokument 

Zmluva o dielo - Obec Selec - TERRAPLAN zobraziť zmluvu

 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín - Rozhodnutie

 

Územný plán obce Selec - NÁVRH:

 

 

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk