Oznamy

Valne zhromazdenie UPS

POZVÁNKA

Výbor Urbársko pasienkovej spoločnosti, pozemkového spoločenstva obce Selec pozýva všetkých svojich členov - podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré  sa uskutoční dňa 20.mája 2018 v kultúrnom dome v obci Selec o 14.00 hodine. Prezentácia začína o 13.00 hod. Vzhľadom na dôležitosť prejednávania vecí v programe, ktorý bol zaslaný každému podielnikovi žiadame, aby sa členovia - podielnici dostavili podľa možnosti v čo najvyššom počte a ak sa nemôžete dostaviť na Valné zhromaženie, dajte sa zastupovať splnomocnencom. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené. V závere budú vyplácané peňažné prostriedky za prenájom nehnuteľností - o 100 % viac.

 

 

Zobraziť všetky Oznamy

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk