Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Oznamy

Separovaný zber odpadu

NEBEZPEČNÝ ODPAD a ELEKTROODPAD:  

Kontajner na nebezpečný odpad a elektroodpad bude pristavený pred kultúrnym domom v sobotu 24.novembra 2018   v čase od 8.00 hod do10.00 hod.

Predmety zberu: autobatérie, oleje, farby, laky, vody znečistené olejom a chemikáliami, nádoby a textílie znečistené olejom a inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami, lepidlá, kyseliny, riedidlá, rozpúšťadlá, výbojky, ortuťové teplomery, zvyšky pesticídov a látok na boj proti škodcom, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče . . .

BYTOVÝ ODPAD:

Kontajner na bytový odpad bude pristavený pred kultúrnym domom od piatka 23. novembra 2018 do nedele 25. novembra 2018.

Predmety zberu: Nadrozmerný odpad z domácností, ktorý nie je možné uložiť do zberných nádob na komunálny odpad, t. j. nábytok (rozobrať na menšie časti !), sedacie súpravy, koberce, matrace, umývadlá.......  Do kontajnera na bytový odpad nevhadzujte stavebný, nebezpečný ani elektronický odpad!!!

 

 

Pred kultúrnym domom je od apríla 2018 celoročne umiestnená zberná nádoba oranžovej farby  na viacvrstvové kombinované materiály – tetrapakové obaly z mlieka, džúsov, pretlakov a pod.

CHRÁŇTE SVOJE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SEPAROVANÍM ODPADU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoz PLASTOVÉHO ODPADU vykonáva raz mesačne odpadová spoločnosť Marius Pedersen, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobraziť všetky Oznamy

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk