Oznamy

Separovaný zber odpadu

BYTOVÝ ODPAD:

Kontajner na bytový odpad bude pristavený pred kultúrnym domom od  piatka 20. októbra 2017 do nedele 22. októbra 2017.

Predmety zberu: Nadrozmerný odpad z domácností, ktorý nie je možné uložiť do zberných nádob na komunálny odpad, t. j. nábytok (rozobrať na menšie časti !), sedacie súpravy, koberce, matrace, umývadlá....... Do kontajnera na bytový odpad nevhadzujte stavebný, nebezpečný a elektronický odpad!!! 

NEBEZPEČNÝ ODPAD a ELEKTROODPAD:  

Kontajner na nebezpečný odpad bude pristavený pred kultúrnym domom v sobotu 21.októbra 2017 v čase  od 8.00 hod do10.00 hod.

Predmety zberu: autobatérie, oleje, farby, laky, vody znečistené olejom a chemikáliami, nádoby a textílie znečistené olejom a inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami, lepidlá, kyseliny, riedidlá, rozpúšťadlá, výbojky, ortuťové teplomery, zvyšky pesticídov a látok na boj proti škodcom, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče . . .

CHRÁŇTE SVOJE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SEPAROVANÍM ODPADU.

 

Vývoz PLASTOVÉHO ODPADU vykonáva raz mesačne odpadová spoločnosť Marius Pedersen, a.s.

Kalendár zvozu plastového odpadu na rok 2. polrok 2017 zobraziť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobraziť všetky Oznamy

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk