Oznamy

Kalendár

Dnes je Nedela 25.júna 2017
Meniny má Tadeáš
Zajtra bude mať Adriana/Olívia

Oznamy

Separovaný zber odpadu

*BYTOVÝ ODPAD: * Kontajner na bytový odpad bude pristavený pred kultúrnym domom *od ** pondelka 07.augusta 2017 do štvrtka 10. augusta 2017.* *Predmety zberu: *Nadrozmerný odpad z domácností, ktorý nie je možné uložiť do zberných nádob na...
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Oznamy

Oznamenie o vypracovani strategickeho dokumentu - OBEC ZLATNIKY

 

Obec Selec Vás ako dotknutá Obec týmto v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o vypracovaní strategického dokumentu

„ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zlatníky 2016-2025“.

 Oznámenie o strategickom dokumente sú zverejnené na:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-zlatniky-2016-20 

Dokumentácia je k nahliadnutiu aj na obecnom úrade v Selci. Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín obecného úradu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.Ľ.Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Zverejnené dňa: 29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobraziť všetky Oznamy

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk