Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Oznamy

Obec Dubodiel - zmeny a doplnky c. 2 Uzemneho planu obce

Obec Selec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informuje  verejnosť o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dubodiel"

Oznámenie je zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-dubodiel

Do oznámenia možno rovnako nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na obecnom úrade v Selci počas stránkových hodín úradu.

ROZHODNUTIE OU-TN-OSZP3-2018/006367-022TBD zobraziť

Zobraziť všetky Oznamy

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk