Oznamy

Kalendár

Dnes je Nedela 25.júna 2017
Meniny má Tadeáš
Zajtra bude mať Adriana/Olívia

Oznamy

Separovaný zber odpadu

*BYTOVÝ ODPAD: * Kontajner na bytový odpad bude pristavený pred kultúrnym domom *od ** pondelka 07.augusta 2017 do štvrtka 10. augusta 2017.* *Predmety zberu: *Nadrozmerný odpad z domácností, ktorý nie je možné uložiť do zberných nádob na...
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Oznamy

Nájomné zmluvy - hrobové miesta

 

Obec Selec oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.131/2010  Z. z. o pohrebníctve  a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Selec č. 2/2014 uzatvára na Obecnom úrade v Selci nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú:

Utorok     v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Streda      v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.

 

Občania, ktorí nežijú v obci Selec môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy telefonicky -032/6496834, 0917/652159, mailom – info@selec.sk, alebo písomne na adrese: Obecný úrad Selec, 913 36 Selec 73 .V žiadosti musí byť uvedené meno a rok úmrtia zosnulého, presná adresa nájomcu hrobového miesta, dátum narodenia a telefonický kontakt.

Nájomné je splatné do 15 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na 10 rokov.

V opačnom prípade obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta.

Cena nájomného za užívacie právo k hrobu

DRUH HROBU

OBDOBIE PRENÁJMU

NÁJOMNÉ

jednohrob

 

10 rokov

20,- €

dvojhrob

 

10 rokov

40,- €

trojhrob

 

10 rokov

60,- €

detský hrob

 

10 rokov

10,- €

urnový hrob

 

10 rokov

20,- €

 

 

Zobraziť všetky Oznamy

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk