Oznamy

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO

 Vážení občania,  Obec Selec Vám oznamuje, že na obecnom úrade v Selci poskytuje občanom obce bezplatné právne poradenstvo v rôznych oblastiach práva.

Záujemca môže požiadať o poskytnutie bezplatnej právnej rady osobne na obecnom úrade v Selci, vždy v piatok, v čase od 13:00 -14:30 hodiny.

  • Bezplatné právne poradenstvo je určené len pre občanov obce Selec, nie je určené pre fyzické osoby - podnikateľov ani pre právnické osoby.
  • Bezplatné právne poradenstvo poskytuje zmluvný partner obce – advokát v súlade so zásadou mlčanlivosti, v diskrétnej miestnosti a  každému občanovi samostatne.
  •  Bezplatné právne poradenstvo sa poskytuje v rozsahu základnej právnej rady v rôznych oblastiach práva, najmä v oblasti:

-        rodinného práva (napr. rozvod manželstva, zverenie maloletých detí do výchovy, určenie otcovstva, určenie výživného, atď.)

-        občianskeho práva (napr. vysporiadanie dedičstva, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, vecné bremená k nehnuteľnostiam, prevody nehnuteľností, pozemkové otázky, vymáhanie pohľadávok, atď.)

-        pracovného práva (napr. výpoveď pracovnej zmluvy, neplatné skončenie pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy a odstupného, zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom alebo zamestnávateľom, atď.)

-        spotrebiteľských nárokov (napr. reklamácia tovaru alebo služby, odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy, odstúpenie od pôžičky alebo úveru, atď.)

-        poistného práva (napr. vymáhanie poistných nárokov vyplývajúcich z poistných zmlúv, zodpovednosti za škodu, uplatnenie nevyplateného poistného plnenia, alebo iných nárokov z poistnej zmluvy, atď.)

  Bezplatné právne poradenstvo nezahŕňa vypracovanie písomných zmlúv, žalôb, odvolaní, dovolaní resp. iných právnych úkonov.

 

 

 

Zobraziť všetky Oznamy

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk